A kép még nem látható.

Ujhelyi Imre
(1866-1923)
A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE: 1989

A MŰ HELYE: Vitnyéd

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény, Mosonmagyaróvár) * szobra (Levél) * szobra (Mosonmagyaróvár) * szobra (Budapest) * szobra (Dunapataj) * emléktáblája (Dunapataj)

Ujhelyi Imre (1866-1923) mezőgazdász és állatorvos. A Magyar-Óvári Gazdasági Akadémián az állatbonctan, élettan, állatgyógyászat, állatkereskedés, majd később a tejgazdaságtan tanára (1889-1920) és az akadémia igazgatója (1910-1920). Az Akadémián állatgyógyászati állomást létesített, és a hallgatók részére "Állatgyógyászat" címen tankönyvet írt. Sokat foglalkozott a szarvasmarha-állomány gümőkórtól való mentesítésével, Magyarországon a Bang-féle tuberculinnal elsőként ő végzett széleskörű vizsgálatokat 1892-től. 1896-ban Moson megyében megszervezte a magyaróvári Szavasmarha-tenyésztő Egyesületet, javaslatára és tervei szerint 1903-ban alakult meg a Magyaróvári Tejkísérleti állomás.
A tejipari szakoktatás százéves évfordulóján 1989-ben Ujhelyi Imrét ábrázoló, márványtáblára helyezett bronz domborművű mellképet avattak az Ujhelyi Imre Tejipari Középiskola Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet épületének falán a vitnyédi Csermajorban. A márványtábla alsó harmadában a mellkép alatt "UHHELYI IMRE / A TEJIPARI SZAKOKTATÁS SZÁZÉVES / ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE / 1889-1989" felirat van. (MMJ)