A kép még nem látható.

Ujhelyi Imre
(1866-1923)
A MŰ HELYE: Levél

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény, Mosonmagyaróvár) * emlékműve (Vitnyéd) * szobra (Mosonmagyaróvár) * szobra (Budapest) * szobra (Dunapataj) * emléktáblája (Dunapataj)

Ujhelyi Imre (1866-1923) mezőgazdász és állatorvos. A Magyar-Óvári Gazdasági Akadémián az állatbonctan, élettan, állatgyógyászat, állatkereskedés, majd később a tejgazdaságtan tanára (1889-1920) és az akadémia igazgatója (1910-1920). Az Akadémián állatgyógyászati állomást létesített, és a hallgatók részére "Állatgyógyászat" címen tankönyvet írt. Sokat foglalkozott a szarvasmarha-állomány gümőkórtól való mentesítésével, Magyarországon a Bang-féle tuberculinnal elsőként ő végzett széleskörű vizsgálatokat 1892-től. 1896-ban Moson megyében megszervezte a magyaróvári Szavasmarha-tenyésztő Egyesületet, javaslatára és tervei szerint 1903-ban alakult meg a Magyaróvári Tejkísérleti állomás.
Levél község németajkú gazdáit elsőként szervezte be 1896-ban a Magyaróvári Szarvasmarha-tenyésztő Egyesületbe és szorgalmazta 1900-ban a tejszövetkezet megalakítását a községben. Ennek emlékére Levél községben is elhelyezték bronz mellszobrát. A mellszobor alatti márványtábla felirata: "UJHELYI IMRE / AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS ÚTTÖRŐJE. / A KISGAZDÁK SZERVEZŐJE".(MMJ)