A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Manninger Rezső
(1890-1970)
MÉRET: 8,4 x 12,1 cm

FORRÁS: ÁOTK Levéltár 15. fond, 5. doboz

Professzor-társai körében * Átveszi a h. c. doktori oklevelet * Bertrand professzorral * Sabin professzorral * Temetése * özvegye és Mócsy János *
szobra * emléktáblája (OAI) * emléktáblája (Sopron) * arcképe (festmény, Phylaxia) * arcképe (festmény, Gödöllő) * érme * Manninger Rezső emléktábla felavatására készített érem * Az Országos Állategészségügyi Intézet 50 éves jubileumi érme * A jubileumi ünnepség résztvevői részére vert érem emlékérem

Manninger Rezső (1890-1970), oktató 1912-1963 között. 1933-tól a Járványtani Tanszék professzora. (Nagy elődei, Preisz Hugó, Aujeszky Aladár, a bakteriológia, Tolnay Sándor, Zlamál Vilmos, Azary Ákos és Hutÿra Ferenc a járványtan területén.) 1927-ben az MTA tagjává választották. 1933-ban ő egyesítette az addig külön művelt mikrobiológia és járványtan tárgyakat. Temetése 1970. február 12-én volt a Farkasréti temetőben.
Hutÿra Ferenc 1894-1898 között 3 kötetben jelentette meg "Állatorvosi belgyógyászat" című másfél ezer oldalas művét, amely a fertőző betegségeket is tartalmazta. 1905-ben németül adták ki "Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere" címen, társzerzője: Marek József. A tankönyv nemzetközileg elismertté vált, és a nemzetközi szakirodalomban páratlan pályát futott be. A fertőző betegségekkel foglalkozó részt Hutÿra, a nem fertőző bántalmakról szólót Marek írta. A művet utódaik, Manninger és Mócsy folytatták a 11. német kiadás (1959) megjelenéséig. Angol, olasz, spanyol, orosz nyelven több kiadásban is megjelent, és kínai nyelvre is lefordították. (D.A.)