Regulations

Only in Hungarian!

Állatorvostudományi Egyetem Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum Ügyrendje
1. melléklet: A Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum bélyegzőinek lenyomata

2. melléklet: A Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum gyűjtőköri és gyűjteményszervezési szabályzata

3. melléklet: A Hutÿra Ferenc Könyvtár használati szabályzata

4. melléklet: A Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény használati szabályzata

5. melléklet: Útmutató a tanszéki könyvtárak kezeléséhez

6. melléklet: Az Állatorvostudományi Egyetem levéltárának kutatótermi szabályzata

7. melléklet: A Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum működését meghatározó főbb jogszabályok, szabványok és szabályzatok

Az Állatorvos-történeti Gyűjtemény küldetésnyilatkozata
Minőségpolitikai nyilatkozat
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum Stratégiai fejlesztési terv (2014-2018)

Korábbi dokumentumok:

Beszámolók: az intézmény beszámolói elérhetők az Egyetemi intraneten a Könyvtár/ Beszámolók menüpontban.