A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Marek József
(1868-1952)
ALKOTÓ: Madarassy Walter

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE:
1981. június 12.


A MŰ HELYE: Komárom, Marek utca - Igmándi út sarok


FOTÓ: Perl László dr.

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény)* szobra (AOTK Park) * szobra (FVM) * szobra (ÁOTK Belgyógyászati Tsz.) * szobra (Mohács) * érme(Madarassy) * érme(Kovanič) * emlékérem * iskolaérem * A mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola 50 éves jubileumi érme * A mohácsi Marek József Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola jutalomérme

Marek József (1868-1952) állatorvos, bölcsészdoktor, az MTA rendes és tiszteletbeli tagja, a Belgyógyászati Tanszék és Klinika vezetője 1901-től 1935-ig.
Marek József domborműve Komáromban található. A Komárom megyei Állategészségügyi Állomás, Komárom Városi Tanácsa és a Hazafias Népfront Komárom városi Bizottsága Marek József állatorvos-professzor, az állatorvosi belgyógyászat világhírű tanítómestere emlékére domborművet állított. A süttői kőből faragott domborművet - Madarassy Walter szobrászművész alkotását - a Marekről elnevezett utca Igmándi úti bejáratánál kialakított, szépen gondozott kis parkban épített ciklopszfalban helyezték el. A domborművön Marek professzor balra tekintő oldalnézeti arcmása és ötsoros, az alapból kiemelkedő felirat olvasható: MAREK JÓZSEF (1868-1952) A VILÁG ÁLLATORVOSAINAK TANÍTÓMESTERE. Az emlékmű leleplezése alkalmából, 1981. június 12-én, a városi tanács nagytermében emlékülést tartottak, melyen a helyi szervezeteken kívül a MÉM és az Állatorvos-tudományi Egyetem képviselői is részt vettek. Az emlékülés ünnepi szónoka Karasszon Dénes dr. c. egyet. docens volt, aki Marek József alakját az állatorvosi etika fényében mutatta be. Az ünnepi ülés után a résztvevők a közeli parkba vonultak, ahol a domborművet Sterczer Dezső dr. főállatorvos, a Komárom megyei Állategészségügyi Állomás igazgatója avatta fel. (MMJ)

Irodalom:
Karasszon D.: Marek József emlékülés és domborművének leleplezése Komáromban.= Magyar Állatorvosok Lapja, 1982. 37. (7.) 489-492.