A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Marek József
(1868-1952)
ALKOTÓ: Medgyessy Ferenc

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE:
1954. szeptember 19.


A MŰ HELYE: Budapest, István út 2.
ÁOTK Park


FOTÓ: Gaál Tibor dr.

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény, ÁOTK) * szobra (FVM) * szobra (ÁOTK Belgyógyászati Tsz.) * szobra (Mohács) * emléktábla (Komárom) * érme(Madarassy) * érme(Kovanič) * emlékérem * iskolaérem * A mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola 50 éves jubileumi érme * A mohácsi Marek József Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola jutalomérme

Marek József (1868-1952) állatorvos, bölcsészdoktor, az MTA rendes és tiszteletbeli tagja, a Belgyógyászati Tanszék és Klinika vezetője 1901-től 1935-ig.
1954. szeptember 19-én, vasárnap, délelőtt a főiskola parkjában leplezték le Marek József állatorvos akadémikus, az állatorvosi kar első Kossuth-díjasának emlékszobrát, Medgyessy Ferenc szobrászművész alkotását. Több száz állatorvos, Marek József tanár-társai, tanítványai, családja, tisztelői és ismerősei jelenlétében. A szoboravató ünnepi beszédet Mócsy János egyetemi tanár tartotta.(MMJ)

Irodalom:
Marek - emlékülés .[Mócsy J: Szoboravató ünnepi beszéd.] = Magyar Állatorvosok Lapja, 1954. 9. (11.) 357-371.