A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Marek József
(1868-1952)
ALKOTÓ: ifj. Szabó István

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE:
1975. szeptember 3.


A MŰ HELYE: Dr Marek József Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola, MohácsMohács

FOTÓ: Breier János

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény) * szobra (AOTK Park) * szobra (FVM) * szobra (ÁOTK Belgyógyászati Tsz.) * emléktábla (Komárom) * érme(Madarassy) * érme(Kovanič) * emlékérem * iskolaérem * A mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola 50 éves jubileumi érme * A mohácsi Marek József Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola jutalomérme

Marek József (1868-1952) állatorvos, bölcsészdoktor, az MTA rendes és tiszteletbeli tagja, a Belgyógyászati Tanszék és Klinika vezetője 1901-től 1935-ig.
Marek mellszobor van Mohácson a Marek József Mezőgazdasági szakközépiskolában is, amely 1964 óta viseli Marek professzor nevét. 1975. szeptember 3-án a korszerű, új tanügyi épület átadását az épület előtt felállított Marek-szobor felavatásábal kötötték össze. A szoboravató beszédet Várnagy László dr. egyetemi tanár, rektorhelyettes mondotta, aki az alkalonhoz illően Marek József személyét az egész magyar mezőgazdasági szakember-testület kimagasló alakjaként, valamint mint kiváló oktató-nevelő pedagógust és embert méltatta. A szobor alkotója ifj. Szabó István szobrászművész. (MMJ)

Irodalom:
Hír. Marek-szobor avatás… = Magyar Állatorvosok Lapja. 1975.