A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Marek József
(1868-1952)
ALKOTÓ: Englert Judit

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE: 1978

A MŰ HELYE: Budapest, Kossuth tér
FVM


FOTÓ: Radics József

arcképe (fénykép) * arcképe (fesmény) * szobra (AOTK Park) * szobra (ÁOTK Belgyógyászati Tsz.) * szobra (Mohács) * emléktáblája (Komárom) * érme(Madarassy) * érme(Kovanič) * emlékérem * iskolaérem * A mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola 50 éves jubileumi érme * A mohácsi Marek József Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola jutalomérme

Marek József (1868-1952) állatorvos, bölcsészdoktor, az MTA rendes és tiszteletbeli tagja, a Belgyógyászati Tanszék és Klinika vezetője 1901-től 1935-ig.
Marek József bronz mellszobra a Földművelésügyi Minisztérium árkádja alatt nyert elhelyezést. Az 1978. augusztus 17-én felállított mellszobor alatti márványtáblán az alábbi felirat olvasható: "MAREK / JÓZSEF / (1868-1952) / AZ ÁLLATORVOSI KLINIKAI DIAGNOSZTIKA / TUDÓSA, KUTATÁSAI ÚJ ALAPOKRA HELYEZTÉK / AZ EGYETEMES ÁLLATORVOSTANT". A szoboravató beszédet Soós Gábor dr. államtitkár tartotta. (MMJ)

Irodalom:
Várnagy László: Marek József újabb szobra. (Hírek) = Magyar Állatorvosok Lapja. 1978. 33. (10.) 690.