A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható. A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

A Manninger Rezső
emléktábla felavatására készített érem
ALKOTÓ: Tóth Sándor

A KÉSZÍTÉS IDEJE:
1980


MÉRET: 40 mm átmérő

LELŐHELY: magántulajdonban

arcképe (fénykép) * professzor-társai körében * átveszi h. c. doktori oklevelét * Bertrand professzorral * Sabin professzorral * temetése * özvegye * szobra * emléktáblája (OAI) * emléktáblája (Sopron) * arcképe (festmény, Phylaxia) * arcképe (festmény, Gödöllő) * érme * Az Országos Állategészségügyi Intézet 50 éves jubileumi érme * A jubileumi ünnepség résztvevői részére vert érem emlékérem

Manninger Rezső 1928-tól 1943-ig volt az Országos Állategészségügyi Intézet igazgatója. Az intézet új laboratóriumi épületének halljában, a bejárattól balra, a márványlappal fedett falon 1980. szeptember 12-én helyezték el Manninger Rezső bronz emléktábláját és domborművű bronz portréját. Tervezője Tóth Sándor szobrászművész. Az emléktábla felirata: „MANNINGER REZSŐ / AKADÉMIKUS / AZ ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI / INTÉZET / ALAPÍTÓJA / ÉS ELSŐ IGAZGATÓJA”. A tábla bal oldalán Manninger Rezső szembetekintő, domborművű portréja található.
Az emléktábla felavatására Tóth Sándor 10 db, 40 mm átmérőjű, öntött bronzérmet készített. Az előlapon Manninger Rezső arcmása, a fej szembetekint, körirat: „ MANNINGER REZSŐ 1890-1970”, a hátlapon 6 sorban „HUNG./ INSTITUTE/ OF/ VETERINARY/ HYGIENE/ 12. 9. 1980”, alatta T. S. monogram. Ezt az érmet a felavatás minisztériumi vendégei és az intézet vezetői emlékül kapták a tervezőművésztől.(MMJ)

Irodalom:
Magyar Állatorvosok Lapja, 1981. 36. 104.