A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Marek József-érem
ALKOTÓ: Kovanič, V. A.

A KÉSZÍTÉS IDEJE:
1978


MÉRET: 175 mm átmérő

LELŐHELY: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény) * szobra (AOTK Park) * szobra (FVM) * szobra (ÁOTK Belgyógyászati Tsz.) * szobra (Mohács) * emléktáblája (Komárom) * »érme(Madarassy) * emlékérem * iskolaérem * A mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola 50 éves jubileumi érme * A mohácsi Marek József Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola jutalomérme

Marek József (1868-1952) állatorvos- és bölcsészdoktor, Kossuth-díjas, akadémikus, az Állatorvosi Főiskolán az önálló belgyógyászati tanszék és klinika megalapítója, 1901-1935-ig vezetője. Hutÿra Ferenccel közösen írta az 1904-ben magyarul megjelent "A háziállatok belgyógyászata" című, majd 1905-től 1934-ig hat német nyelvű és több más idegen nyelvű kiadást megért „Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere” című, világszerte alapvető kézkönyvként használt művet. A lovak tenyészbénasága és ún. kólikás betegségei, a kérődző állatok mételykórja, továbbá a rachitis voltak főbb kutatási területei. Ő dolgozta fel elsőként az Aujeszky-féle betegségnél az idegrendszer kórszövettani elváltozásait. 1931-ben a budapesti Orvosegyesület közgyűlése Balassa-díjjal jutalmazta a rachitisről írt tanulmányát. A tyúkok bénulással járó egyik betegségét 1907-ben szövettani vizsgálattal elkülönítette a tiaminhiány okozta idegelfajulástól, és azt a tyúk sokszoros ideggyulladása néven írta le. Később (1927-ben) e bántalmat első leírójáról Marek-féle tyúkbénulásnak nevezték el, amelynek főleg idült jellegű, idegrendszeri formája - a neuroencephalomyelitis enzootica gallinarum - mellett, az 1950-es évek elején, heveny daganatos formája is jelentkezett. E herpes-vírus okozta bántalom két megjelenési formáját ma közös névvel Marek-féle betegségnek nevezik,
Kovanič, V. A., az állatorvosi személyeket nagy számban megörökítő cseh szobrász- és éremművész 1978-ban 175 mm átmérőjű öntött bronzérmet készített Marek professzorról Brnoban. Az érem előlapján oldalnézetben ábrázolt, balra tekintő fej, az alapból kiemelkedő betűs körirat "JOSEPHUS MAREK 1869-1952" és a művész neve "V A KOVANIC" látható.(Az érmen a születés évszáma tévesen van megadva.) A nagyméretű érem egy 25x25 cm nagyságú lakkozott deszkalapra két facsavarral van rögzítve.
Böhm, Rudolf docens a brnoi Állami Állat-egészségügyi Intézetből és Kovanič szobrászművész 1978-ban budapesti látogatásuk során ezt az érmet ajándékul hozták egyetemünk rektorának. (MMJ)