A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható. A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Dr. Marek József emlékérem
ALKOTÓ: Madarassy Walter

A KÉSZÍTÉS IDEJE:
1974


MÉRET: 84 mm átmérő

LELŐHELY: Állatorvos-történeti Gyűjtemény

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény) * szobra (AOTK Park) * szobra (FVM) * szobra (ÁOTK Belgyógyászati Tsz.) * szobra (Mohács) * emléktáblája (Komárom) * »érme(Madarassy) * érme(Kovanič) * iskolaérem * A mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola 50 éves jubileumi érme * A mohácsi Marek József Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola jutalomérme

Az Állatorvos-tudományi Egyetem tanácsa által 1974-ben alapított Dr. Marek József-emlékérem alapító okmánya szerint ez a kitüntetés olyan magyar állampolgának adományozható, aki az állatorvos-tudomány hazai művelésében és az állatorvos képzésben kiemelkedő tudományos és pedagógiai tevékenységet fejtett ki, aki az egyetem fejlesztése érdekében magas elismerést érdemlő, kiemelkedő munkát végzett, aki a magyar állategészségügy, elsősorban pedig a nagyüzemi állattartás állategészséügyi feladatainak eredményes megoldása terén szerzett olyan kimagasló érdemeket, amelyeket az egyetem is méltányolni kíván. Adományozható az emlékérem továbbá olyan külföldi állampolgárnak, aki az állatorvos-tudomány vagy az állategészségügy kimagasló művelője és tevékenységével hozzájárult az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez és a népek barátságának ápolásához. Az érem adományozásáról az egyetem tanácsa határozatban dönt. Elsőként Mócsy János professzor kapta meg ezt a kitüntetést 1974-ben.
Az öntött bronzérem Madarassy Walter szobrászművész alkotása. Átmérője 84 mm. Az előlapon Marek professzor balra néző feje és „DR. MAREK JÓZSEF 1968-1952” körirat van. A fej alatt „MW” monogram. A hátlapon középen nyitott könyv, előtte kígyó, alatta „1787” évszám van, körirata: „VNIVERSITAS SCIENTIARVM VETERINARIARVM”.(MMJ)

Irodalom:
Acta Agronomica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1984. 33. 255.
Állategészégügyi és Takarmányozási Közlemények, 1975. 3. 11. 141.