A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Marek József
(1868-1952)
KÉSZÜLT: 1948

MÉRET: 16,8 x 21,5 cm

JELLEGZETESSÉG: Grafikáról készült reprodukció. A grafikán Kümstrott Károly (1948) kézjegye

FORRÁS: ÁOTK Levéltár 15. fond, . kép

arcképe (festmény) * szobra (AOTK Park) * szobra (FVM) * szobra (ÁOTK Belgyógyászati Tsz.) * szobra (Mohács) * emléktábla (Komárom) * érme(Madarassy) * érme(Kovanič) * emlékérem * iskolaérem * A mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola 50 éves jubileumi érme * A mohácsi Marek József Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola jutalomérme

Marek József (1868-1952), oktató 1901-1935 között. 1901-ben a járványtant különválasztották a belgyógyászattól. A belgyógyászat oktatását Marek vette át. 1907-ben írt az általa felfedezett új kórképről, a "tyúkbénulásról", a majdani Marek-féle betegségről. Ő dolgozta ki a lovakon addig kivihetetlennek nyilvánított gyomormosás technikáját. Az általa szerkesztett előbb kettős majd, együregű, tág ún. "Marek-szonda" segítségével lovak ezreinek életét mentette meg. 1918-ben választották a Magyar Tudományos Akadémia tagjává.
Hutÿra Ferenc 1894-1898 között 3 kötetben jelentette meg "Állatorvosi belgyógyászat" című másfél ezer oldalas művét, amely a fertőző betegségeket is tartalmazza. 1905-ben németül adták ki "Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere" címen, társzerzője: Marek József. A tankönyv nemzetközileg elismertté vált, és a nemzetközi szakirodalomban páratlan pályát futott be. A fertőző betegségekkel foglalkozó részt Hutÿra, a nem fertőző bántalmakról szólót Marek írta. A művet utódaik, Manninger és Mócsy folytatták a 11. német kiadás (1959) megjelenéséig. Angol, olasz, spanyol, orosz nyelven több kiadásban is megjelent, és kínai nyelvre is lefordították. (D.A:)