Magyar Állatorvosi Panteon - tartalom

MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


Eisenmayer Sándor
Éliás Béla
Entz Béla


Eisenmayer Sándor (1836-1894)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Orvosdoktor, állatorvos, az élet- és bonctan tanársegédje 1863-tól 1869-ig, a természettan, állategészségtan, szülészettan, növénytan, törvényszéki állatorvostan elôadója. (FGY)Éliás Béla
(1936-2005)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Az állatorvos-tudomány doktora, egyetemi tanár, bakteriológus, kutatásszervezô. A zoológusképzést szervezô bizottság titkára, tervezôje, szervezôje, a zoológiai intézet elsô igazgatója (1994–1999). (FGY)Entz Béla
(1877-1959)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» emlékérme
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, a M. kir. Állatorvosi Fôiskolán 1917–1918-ban a kórbonctan és az általános kórtan nyilvános rendes tanára, a magyar kórboncnokok nagy tanítómestere, a Magyar Tudományos Akadémia levelezô, majd rendes tagja. (FGY)