Magyar Állatorvosi Panteon - tartalom

MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


Csáky Gyula
Cseh Sándor
Csek János
Csiszár Vilmos
Csizmadia Ernőné dr. Székely Magda
Csontos József
Csukás András
Csukás Zoltán
Czakó Kálmán


Csáky Gyula
(1921-1966)
» életrajza (Fehér György)
ABC

Mezőgazda, állatorvosdoktor, az állattenyésztéstani tanszék adjunktusa. (FGY)Cseh Sándor
(1914-1972)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az Állatorvos-tudományi Egyetemen a szülészeti és szaporodásbiológiai tanszék és klinika vezetô tanára (1966-tól 1972-ig), az állatorvostudomány kandidátusa, a háziállatok szaporodásbiológiájának és andrológiájának egyik elsô hazai kutatója, oktatója, oktatásának szervezôje; a szülészeti mûtéttan jeles képviselôje. (FGY)Csek János
(1916-1961)
» életrajza (Fehér György)
» sírja

ABC

Állatorvosdoktor, tanszékvezetô egyetemi docens, 1950-tôl 1959-ig az Állatorvostudományi Egyetem belgyógyászati tanszékének docense, 1957-tôl 1961-ig pedig a beldiagnosztikai tanszék és rendelôintézet vezetôje. A Magyar Állatorvosok Lapjának 1954-tôl 1961-ig fôszerkesztôje. (FGY)Csiszár Vilmos
(1907-1972)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» művei
» sírja

ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány doktora, az élelmiszer-, a hús- és a tejhigiénia elismert szakembere, kutatója, az élelmiszerhigiéniai tanszék vezetô tanára 1949-tôl 1972-ig. 1952 és 1954 között az Állatorvostudományi Fôiskola igazgatója. (FGY)Csizmadia Ernőné dr. Székely Magda
(1927-1985)
» életrajza (Fehér György)
» művei
» sírja

ABC

Agrárközgazdász-doktor, a közgazdaság-tudomány doktora, egyetemi tanár, az Állatorvostudományi Egyetem agrárgazdaságtani tanszékének vezetôje (1984). (FGY)Csontos József
(1889-1962)
» életrajza (Fehér György)
» A Magyar Tudományos Akadémia Állategészségügyi Kutatóintézetének 25 éves jubileumi érme
» emlékérem
» sírja

ABC

Állatorvosdoktor, egyetemi magántanár a M. kir. Állatorvosi Főiskolán, bakteriológus, kutatásszervező, az Országos Állategészségügyi Intézet, majd az MTA Állategészségügyi Kutató Intézet igazgatója (1950-1959).Csukás András
(1929-1989)

» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a járványtani tanszék címzetes egyetemi docense, járványügyi osztályvezető, az állami gazdaságok állategészségügyének irányítója. (MMJ)Csukás Zoltán
(1900-1957)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
»fiatalabb kori képe
» arcképe (festmény)
» szobra
» díj
» érme
» a csornai „Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum” jutalomérme
» sírja
» művei
ABC

Okleveles mezôgazda, mezôgazdász-doktor, állatorvosdoktor és közgazdász, Kossuth-díjas akadémikus, az állattenyésztéstani és takarmányozás-tani tanszék vezetôje 1944-tôl 1957-ig. A tudományosan megalapozott baromfitenyésztés, takarmányozástan, szarvasmarha-bírálat és -családtenyésztés területén végzett munkássága révén bel- és külföldön elismert tudós. (FGY)Czakó Kálmán
(1843-1895)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» érme (Hondoromatidisz)
» érme (Bartos)
» sírja

ABC

Orvosdoktor, a budapesti M. kir. Állatorvosi Tanintézet tanára, 1874-tôl 1888-ig az általános kórtan, a kórbonctan, 1874-tôl 1895-ig a gyógyszertan elôadója, a M. Kir. Vetômagvizsgáló Állomás vezetôje, a magvizsgáló állomások szervezôje, a gyógyszertan tudományos és gyakorlati alapjainak megteremtôje, a botanika európai hírû kutatója.. (FGY)