MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


Nádaskay Béla
Nagy Imre
Nagy Mária
Némethné Gáspár Zsuzsanna
Neubauer Konstantin
Neumann Sebestyén
Nyiredy IstvánNádaskay Béla
(1848-1933)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény, Könyvtár)
» arcképe (festmény, Szülészet)
» arcképe (festmény, Anatómia)
» szobra
» érme
» Nádaskay–Hagenlocher díj
» Magyar állatorvos-anatómusok emlékérme
» sírja
» művei
ABC

Állatorvos és orvosdoktor, a leíró- és tájbonctan tanára 1883-tól 1909-ig. A leíró bonctan mûvelôje, kiváló festô és szobrász. A Magyar Állatorvosok Lapja elôdjének, a Veterinariusnak alapítója (1878), elsô szerkesztôje és kiadója. A Magyar Országos Állatorvos Egyesület alapító tagja, sok éven át titkára, majd alelnöke. Az anatómiai tanszék múzeumának szervezôje. (FGY)Nagy Imre
(1896-1958)

» sírja
ABC

Politikus, miniszterelnök, akadémikus, a közgazdaságtudományi egyetem tanszékvezető tanára, az Állatorvostudományi Karon az agrárpolitika című tantárgy meghívott előadója. (MMJ)


Nagy Mária
(1931-2003)
» életrajza (FGY)
» művei
ABC

Orvosdoktor, az orvostudományok kandidátusa, az Állatorvostudományi Egyetem adjunktusa az anatómiai és szövettani tanszéken (1962–1970), kiváló ismeretterjesztô. (FGY)Némethné Gáspár Zsuzsanna
(1912-1965)
» életrajza (FGY)
» sírja
» művei
ABC

Okleveles mezôgazda, mezôgazdasági doktor, egyetemi docens, az élettani tanszék keretében mûködô elsô biokémiai részleg vezetôje, a biokémia elôadója; az állatorvosi biokémia tankönyv szerzôje volt. (FGY)Neubauer Konstantin
(?-1945)
» életrajza (Fehér György)
ABC

Bölcsészdoktor, az orvosi fizika elôadója 1923-tól 1934-ig. (FGY)Neumann Sebestyén
(1819-?)
» emléktábla
ABC

Neumann Sebestyén állatorvos-kapitány, főállatorvos. Katonaként 1839-ben került Mezőhegyesre. (MMJ)Nyiredy István
(1904-1988)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány doktora, bakteriológus, az Országos Állategészségügyi Intézet bakteriológiai osztályának vezetője, a bakteriológia, a mikológia, a tej- és takarmány-higiénia elismert kutatója és előadó tanára. (FGY)