MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


Takács János
Tamás József
Tangl Ferenc
Tellyesniczky Kálmán
Thanhoffer Lajos
Tolnay Sándor
Tormay Béla
Tóth Béla
Tóth Béla Lajos
Tóth-Baranyi István
Török János


Takács János
(1921-1979)
» életrajza (Fehér György)
» érme
» sírérme
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, egyetemi tanár, az állatorvos-tudomány doktora, az élelmiszerhigiéniai tanszék vezetôje 1976-tól 1979-ig, a Húsipari Állatorvosi Ellenôrzô Szolgálat igazgatóhelyettese (1970–1972), igazgatója (1973–1976). (FGY)


Tamás József
(1936-1998)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, baromfi-egészségügyi szakállatorvos, egyetemi adjunktus, a takarmányozástan tanára, gyakorlatvezetô, szakelôadó, a hallgatók egyesületének, ProVet Alapítványának megszervezôje. (FGY)Tangl Ferenc
(1866-1917)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» emléktáblája (ÁOTK)
» emléktáblája
» érme
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az élet- és természettan rendes tanára, az élettani intézet vezetôje 1892-tôl 1903-ig. A M. kir. Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás igazgatója 1896-tól 1917-ig. (FGY)


Tellyesniczky Kálmán
(1864-1932)
» sírja
ABC

Orvosdoktor, egyetemi tanár, anatómus, hisztológus, az álatlános szövettan és fejlődéstan magántanára. (MMJ)Thanhoffer Lajos
(1843-1909)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» emléktáblája (ÁOTK)
» emléktáblája
» plakettje
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, sebész, a Magyar Tudományos Akadémia levelezô tagja, a Pesti m. kir. Állatgyógyintézet, majd a M. kir. Állatorvosi Tanintézet élettani, természet- és növénytani tanszékének vezetô nyilvános rendes tanára 1872-tôl 1890-ig. (FGY)Tolnay Sándor
(1747-1818)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» az emlékmű (díszkút)
» arcképe (festmény)
» szobra
» szobra (Lukácsháza)
» emlékműve (ÁOTK)
» emlékműve (Gyöngyösfalu)
» Az állategészségügyi szakoktatás 175. évfordulójának Tolnay Sándor érme
» emlékérem és –díj
» sírja
» művei
ABC

Állatorvos, orvosdoktor. A magyar állatorvosképzés megalapítója, az 1787. február 6-án létesített Pesti Egyetem Orvosi Kara állatgyógyászati tanszékének és állatgyógyintézetének vezetôje 1787-tôl 1818-ig, a magyar állatorvosképzés egyik megszervezôje, oktatásának fejlesztôje. A pesti állatorvosi iskola elsô, nagyérdemû tanára, akinek szakértelmén és buzgóságán múlt elsôsorban, hogy az állatorvosi intézmény hazánkban életképes módon meghonosodott. (FGY)Tormay Béla
(1839-1906)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény, Takarmányozástani Tanszék)
» arcképe (festmény, Állattenyésztési Tanszék)
» arcképe (festmény, Szülészeti Tanszék)
» szobra
» emléktáblája (Szekszárd)
» emléktáblája (Szekszárd)
» A Magyar Agrártudományi Egyesület Állatorvosok Társasága centenáriumára készült Tormay Béla érem
» díj
» Nemzetközi Zoonosis Konferencia plakettje
» sírja
» művei
ABC

Okleveles mezôgazda, állatorvos, miniszteri tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az állattenyésztési tanszék vezetôje 1873-tól 1884-ig, a M. kir. Állatorvosi Tanintézet igazgatója 1975-tôl l888-ig. A felsôfokú agrárképzés és az állattenyésztés fejlesztôje, reformátora. (FGY)Tóth Béla
(1915-1996)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a Phylaxia Állami Oltóanyagtermelő Intézet igazgatója (1952−1956), kutatási igazgatóhelyettese (1969−1975), a baromfibetegségek (baromfipestis, a kacsák betegségei) kutatója, szakértője, ENSZ és FAO szakértő. (FGY)Tóth Béla Lajos
(1925-1999)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, biokémikus, a biokémia oktatója egyetemünkön (1965–1972), majd a Gödöllôi Agrártudományi Egyetem állatélettani és állategészségtani tanszékének vezetô egyetemi tanára. Az elektroforézises technika bevezetôje az állatorvosi kutatásokba. (FGY)


Tóth-Baranyi István
(1910-1963)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a Baromfiipari Állatorvosi Ellenőrző Szolgálat vezető főállatorvosa, a baromfi-egészségügy, a baromfihigiénia kutatója, szakértője, a nagyüzemi baromfitenyésztés, a baromfihús- és tojástermelési rendszerek kiváló szakembere. Alapítója és főszerkesztője a Baromfiipar című szaklapnak. (FGY)Török János
(1907-1969)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, egyetemi tanár, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem anatómiai, illetve állatbonc- és élettani tanszékének vezetője (1954–1959), majd a mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola állatbonc- és élettani tanszékének vezető professzora 1959-től 1969-ig. (FGY)