MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


Raitsits Emil
Rátz István
Regéczy Nagy Imre
Rhorer László
Rónai Mihály
Rudas Péter


Raitsits Emil
(1882-1934)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» Hutÿra Ferenccel és Magdával
» ex librise
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a belgyógyászati diagnosztika tanára 1919-tôl 1934-ig. Az ambulancia és a poliklinika szervezôje és elsô vezetô tanára 1909-tôl 1934-ig. A kinológia terén elismert tudós és szakíró. Ô indította meg 1930-ban a Kutyatenyésztés, 1933-ban pedig a Magyar kutyatenyésztô címû folyóiratot; szerkesztette a Magyar Kutyafajták Törzskönyvét. (FGY)Rátz István
(1860-1917)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény, 1926)
» arcképe (festmény,
Állatorvos-tudományi Könyvtár)

» emléktáblája
» érme (Hondromatidisz)
» érme (Bartos)
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, állatorvos, a kórbonctan nyilvános rendes tanára, a kórbonctani tanszék vezetôje 1890-tôl 1917-ig. Kórbonctani és parazitológiai munkássága révén mind a hazai, mind a külföldi tudományos körök elismert kutatója. (FGY)Regéczy Nagy Imre (1853-1891)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» sírja
ABC

Orvosdoktor, az élet- és szövettan nyilvános rendes tanára a M. kir. Állatorvosi Akadémián (1890–1891). Az élettan kísérleti módszertanának kiváló mûvelôje. (FGY)Rhorer László
(1874-1937)
» életrajza (Fehér György)
» arckepe (fotó)
» érme (Kopits)
» érme (Bartos)
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, röntgenológus, állatorvos tanár, az életjelenségek fizikai-kémiai törvényszerûségeinek elismert kutatója. Az állatorvosi fizikai tanszék megalapítója, elsô vezetô tanára 1910-tôl 1923-ig. Negyed évszázados pedagógiai tevékenysége elszakíthatatlan kapcsokkal fûzte a magyar állatorvos-tudományhoz. (FGY)Rónai Mihály
(1879-1945)
» életrajza (Fehér György)
»szobra
»emléktáblája
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, állat-egészségügyi főtanácsos, a húshigiénia szakértője, a lóvágóhíd alapítója, vezető állatorvosa, író, novellista, publicista. (FGY)Rudas Péter
(1951-2006)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Egyetemi tanár, az állatorvos tudományok doktora, az élettani és biokémiai tanszék vezetôje (1990–2006), az állatorvosi élettan korszerû, interaktív multimédia tananyagának kifejlesztôje. (FGY)