Magyar Állatorvosi Panteon - tartalom

MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


Daday András
Dely Mátyás
Derzsy Domokos
Deseő Dezső
Doby Géza
Dohy János
Dréher István
Dubravszky Róbert


Daday András
(1889-1973)
» életrajza
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, az orvosi és az állatorvosi történetírás elhivatott mûvelôje. Az állatorvoslás története tantárgy megbízott elôadója (1928–1945), a világ egyik elsô állatorvos-történeti múzeumának (1937) létrehozója. (FGY)Dely Mátyás
(1830-1918)
» emléktáblája
» művei
ABC

Dely Mátyás (1830-1918), a Hortobágy legendás hírű állatorvosa, 1888-tól Polgár község helyhatósági állatorvosa. (MMJ)Derzsy Domokos
(1914-1975)
» életrajza
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány doktora, patológus, mikrobiológus, immunológus, a nagyüzemi baromfitartás, a baromfibetegségek kiváló szakembere, címzetes egyetemi tanára. (FGY)Deseő Dezső
(1893-1967)
» életrajza
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, intézményünkben az élettan nyilvános rendes tanára . A M. kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezôgazdasági és Állatorvosi Karának dékánja. (FGY)Doby Géza
(1877-1968)
» életrajza
» sírja
» művei
ABC

Kémikus, bölcsészdoktor, a mezôgazdasági kémia tanára, a növényi biokémia magyar úttörô tudósa. A M. kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem keretében a mezôgazdasági kémiai tanszék szervezôje, elsô vezetô tanára, a Magyar Agrártudományi Egyetem szervezôje, elsô rektora. (FGY)Dohy János
(1934-2002)
» életrajza
» sírja
» művei
ABC

Állattenyésztô mezôgazdasági mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas állatgenetikus, -nemesítô. Az állattenyésztéstan, az alkalmazott állatgenetika és -nemesítés tanára, egyetemünk állattenyésztéstani tanszékének oktatója (1964–1974), majd tanszékvezetô egyetemi tanára (1980–1984). (FGY)Dréher István
» arcképe (fénykép)
» csoportképen
ABC

Dréher István m. kir. állatorvos, diplomáját 1893-ban kapta. (DA)
Dubravszky Róbert
(1858-1922)
» életrajza
» sírja
» művei
ABC

AFöldmûvelésügyi Minisztérium államtitkára, intézményünkben a hazai közigazgatás és az állat-egészségügyi igazgatás címû tantárgy elôadója 1890-tôl 1912-ig. (FGY)