MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON

Jaczó Imre
Janisch Miklós
Jármai Károly
Juhász Balázs


Jaczó Imre
(1914-1986)
» sírja
ABC

Állatorvosdoktor, a halegészségtan meghívott előadója. (MMJ)Janisch Miklós
(1922-2002)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Zoológus, az általános állattani és parazitológiai tanszék tudományos kutatója, az fegyvertan, vadegészségügy, vadgazdálkodástan és egzotikus hüllôk betegségei oktatója 1974-tôl 1998-ig, herpetológus. (FGY)Jármai Károly
(1887-1941)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» szobra
» érme
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a intézményünk kórbonctani intézetének tanára 1918-tól 1941-ig. Hutÿra Ferenc tanítványa. Az összehasonlító kórtan és kórbonctan jeles mûvelôje. Késôbb a kórszövettan, a daganatkutatás (leukózis) területén végzett vizsgálatai révén neve az egész világon ismertté vált. (FGY)Juhász Balázs
(1918-1997)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, biokémikus, az állatorvos-tudomány doktora, a biokémia és a kísérletes élettan kutatója, a biokémia tantárgy elôadója (1947–1951). (FGY)