Magyar Állatorvosi Panteon - tartalom

MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON

Hajdu Gusztáv
Hámori Dezső
Haraszti Ede
Haraszti János
Hasskó Sándor
Hauser János
Hazslinszky Bertalan
Hegedűs Mihály
Hegyeli Zoltán
Heitzmann Márton
Héjj László
Hetzel Henrik
Hirt Géza
Hodosy József
Hoffner József
Holló Ferenc
Horn Artúr
Horváth György
Horváth Vilmos
Hutÿra Ferenc

Hajdu Gusztáv
(1911-1976)
» életrajza (Fehér György)
» emléktáblája
» sírja
ABC

Állatorvosdoktor, c. egyetemi tanár a Debreceni Állategészségügyi Intézet alapító igazgatója (1949-1972). (MMJ)Hámori Dezső
(1910-1982)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvos-doktor, ,,átöröklődő hibák a lótenyésztésben'' magántanára, a tenyésztéshigiénia címzetes egyetemi tanára, az állatorvos-tudomány doktora. Hazánkban elsőként oktatta a tenyésztéshigiénia nagyüzemi ismereteit. (MMJ)Haraszti Ede
(1918-1990)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Mezôgazdász-doktor, a mezôgazdasági tudományok kandidátusa, egyetemi tanár, a mezôgazdasági növénytan tanára, az üzemszervezés és a mezôgazdasági termelés elôadója, a mérgezô növények, a takarmánymérgezések, a gyepgazdálkodás fejlesztésének kutatója. (FGY)Haraszti János
(1924-2007)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, szülész, szaporodás-biológus, egyetemi tanár, honoris causa doktor, emeritus professzor, az állatorvos-tudomány doktora. A szülészeti tanszék vezetôje 1973-tól 1991-ig. (FGY)Hasskó Sándor
(1905-1944)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Orvos- és állatorvosdoktor, a gyógyszer- és méregtani tanszék vezetô egyetemi tanára 1936-tól 1938-ig. A biológia és a kemoterápia kutatója. (FGY)Hauser János
(1891-1964)
» életrajza (Fehér György)
» sírja

ABC

Mezôgazdasági doktor, fôiskolai nyilvános rendes tanár, a M. kir. Állatorvosi Fôiskolán 1922-tôl 1924-ig a mezôgazdasági termelés és üzemtan címû tantárgy elôadója. (FGY)Hazslinszky Bertalan
(1902-1966)
» életrajza (Fehér György)
» sírja

ABC

Bölcsészdoktor, a növénytan tantárgy elôadója a M. kir. Állatorvosi Fôiskolán 1931–1944-ig. A növényismeret, különös tekintettel a mérgezô növényekre tárgykör magántanára, az alkalmazott növénytan kiváló kutatója. (FGY)Hegedűs Mihály
(1943-1999)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Okleveles vegyészmérnök, biokémiai doktor, a mezôgazdasági tudományok kandidátusa, az Állatorvostudományi Egyetem magántanára, a takarmányozástani tanszék tudományos fômunkatársa. (FGY)Hegyeli Zoltán
(1887-1962)
» sírja

ABC

Állatorvos-doktor, a sertésbetegségek elleni védőoltások című tantárgy magántanára, az állatorvos-tudományok kandidátusa, a Phylaxia Állami Oltóanyagtermelő Intézet igazgatóhelyettese, majd igazgatója. (MMJ)


Heitzmann Márton
(1804-1889)
» életrajza (Fehér György)

ABC

Sebészmester, országos fôállatorvos és gazdász, a Pesti cs. kir. Állatgyógy-intézet helyettes tanára 1853-tól 1856-ig. (FGY)


Héjj László
(1922-2005)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvos, patológus, járványtani szakember. Maradandó érdeme a szarvasmarhaállományok gümőkór-, és a szarvasmarha- és sertésállományok brucellamentesítése. (FGY)Hetzel Henrik
(1875-1949)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fotó)
» arcképe (festmény)
» bronz relief
» emlékérem
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a szülészeti tanszék alapítója (1918), a szülészet szervezôje, elôadója (1918–1928) és a szülészeti klinika (1929–1946), valamint a poliklinika vezetôje 1936-tól 1945-ig. A meddôség kór- és gyógytanának elismert kutatója, elsô elôadója. A klinika 1929-ben létesült, épülete 1934-ben készült el. (FGY)Hirt Géza
(1895-1957)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a kórszövettan magántanára, a Phylaxia Szérumtermelő Rt. munkatársa, az Országos Állategészségügyi Intézet igazgatója. (MMJ)Hodosy József
(1904-1974)
» életrajza (Fehér György)
ABC

Állatorvosdoktor, az Országos Állat-egészségügyi Intézet baromfibetegségek osztályának vezetője, a baromfipestis kutatója, a baromfi-egészségügy szakértője. (FGY)Hoffner József
(1794-1841)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» művei
ABC

Orvosdoktor, állatorvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudós Társaság levelezô tagja, a Pesti egyetem Orvosi Kara állatgyógyászati tanszékének és állatgyógyintézetének vezetôje 1826-tól 1841-ig. Ô volt az, aki a magyar nyelvû oktatás bevezetését sürgette, ami csupán 1873-ban valósult meg. (FGY)Holló Ferenc
(1923-1997)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor parazitológus, címzetes egyetemi tanár, a trópusi parazitózisok címû fakultatív tantárgy elôadója, a Magyar Állatorvosok Lapjának szerkesztôje (1949–1960), fôszerkesztôje (1961–1997). (FGY)Horn Artúr
(1911-2003)
» életrajza (Fehér György)
» díj
» sírja
» művei
ABC

Okleveles mezôgazda, egyetemi tanár, állami díjas akadémikus, a magyar állattenyésztés tudományának nemzetközileg elismert mûvelôje, az állattenyésztés iskolateremtô egyénisége, az Állatorvostudományi Egyetem állattenyésztéstani tanszékének vezetôje.(FGY)Horváth György
(1928-2008)
» életrajza (Fodor László)
» művei

ABC

Egyetemi tanár, kandidátus. 1951-től negyven éven át a Szülészeti Tanszék oktatója, a mastitis laboratórium alapítója, klinikus, műtéti és terápiás eljárások bevezetője.Horváth Vilmos
(1879-1949)
» életrajza (Fehér György)
» sírja

ABC

Állategészségügyi fôtanácsos, a magyar közigazgatás szervezete és állat-egészségügyi igazgatás címû tantárgy elôadója 1933-tól 1939-ig. A magyar állategészségügyi kódex készítôje. (FGY)Hutÿra Ferenc
(1860-1934)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» szülőháza
» jeles közéleti személyiségekkel
» 1908-ban
» Baden-Badenben
» a katedrán
» lányával
» emlékművet avat
» Lengyelországban
» az emelvényen
» ünneplése
» köszöntése
» ravatala
» szobrának leleplezése
» szobra (ÁOTK Park)
» szobra (Kórbonctani Tanszék)
» szobra (Állategészségügyi Igazgatástani Tanszék)
» szobra (Járványtani Tanszék)
» szobra (Phylaxia)
» emléktáblája (Szepesváralja)
» arcképe (festmény, Könyvtár)
» arcképe (festmény, Könyvtár)
» arcképe (festmény, Phylaxia)
» emlékérem
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor és honoris causa állatorvosdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a magyar állatorvosi kar és az állatorvos-tudomány egész világon elismert kiváló tudósa, szervezô egyénisége. A kórbonctan (1887–1889), az állategészségügyi igazgatás (1888–1890), a törvényszéki állatorvostan (1899– 1933) és a hússzemle (1888–1906) elôadója; a belgyógyászati klinika (1888–1900), a járványtani tanszék (1901–1927) vezetôje. A M. kir. Állatorvosi Akadémia igazgatójaként (1897–1899), majd a M. kir. Állatorvosi Fôiskola rektoraként (1899– 1931) 34 éven át állt intézményünk élén. Marek Józseffel közösen írt Állatorvosi belgyógyászat címû mûve, 11 nyelvre lefordítva, a világ állatorvosainak több évtizeden át alapvetô kézikönyve volt. (FGY)