MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


Zájer József
Zimmermann Ágoston
Zimmermann Gusztáv
Zlamál Vilmos


Zájer József
(1927-1986)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a sebészeti és szemészeti tanszék adjunktusa, a szemészet előadója. (MMJ)Zimmermann Ágoston
(1875-1963)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» felszólalása Hutÿra ünneplésén
» tanártársaival
» átveszi a h. c. doktori oklevelet
» arcképe (festmény)
» szobra (ÁOTK Park)
» szobra (Anatómia Tanszék)
» szobra (Mór)
» emléktáblája (Mór)
» emléktáblája (Budapest)
» plakettje
» Magyar állatorvos-anatómusok emlékérme
» iskolaérem
» sírja
» művei
ABC

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagja, Kossuth-díjas, az anatómia és fejlôdéstan rendes tanára, az anatómiai és fejlôdéstani intézet vezetôje 1910-tôl 1946-ig. A poliklinika vezetôje 1900-tól 1907-ig. A hazai és a külföldi tudományos világ megbecsült, kiváló tagja, aki az összehasonlító, a funkcionális anatómia, valamint a fejlôdéstan területén végzett munkásságával, az anatómiai oktatás új alapokra helyezésével maradandó értékkel gazdagította intézményünk hírnevét. A tudományos ismeretterjesztés kiváló szervezôje és vezetô egyénisége. (FGY)Zimmermann Gusztáv
(1911-1984)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, egyetemi magántanár, 1934-tôl 1945-ig egyetemünk oktatója, 1946-ban megbízott elôadója. A Húsipari Állatorvosi Ellenôrzô Szolgálatnak és jogutódjának, a MÉM Élelmiszeripari Higiéniai Ellenôrzô Szolgálatnak az állatorvosa. (FGY)Zlamál Vilmos
(1803-1886)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» aranylakodalmán
» szobrának avatása
» arcképe (fesmény, Könyvtár)
» arcképe (festmény, Sebészet)
» arcképe (metszet)
» szobra
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, a Pesti Egyetem Orvosi Kara állatgyógyászati tanszékének és állatgyógyintézetének vezetô tanára 1841-tôl 1851-ig, a Pesti cs. kir. Állatgyógyintézet igazgatója 1851-tôl 1853-ig, a Magyar Tudományos Akadémia levelezô tagja. (FGY)Zsarnóczai Sándor
(1928-2002)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Agrármérnök, közgazdász, a közgazdaság-tudományok doktora, a társadalomtudományi és közgazdaságtani tantárgyak elôadója, a marxizmus-leninizmus tanszék vezetôje 1970-tôl 1989-ig. (FGY)


-->