MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


László Ferenc
Leidenfrost Gyula
Liebermann Leó
Lipták József
Lipthay István


László Ferenc
(1897-1967)

» sírja
» művei
ABC

Állatorvos-doktor, az endokrin mirigyek kórbonctana magántanára, az állat-orvos-tudományok kandidátusa, a győri közvágóhíd igazgató főállat-orvosa. (MMJ)Leidenfrost Gyula
(1885-1967)

» sírja
» művei
ABC

Bölcsészdoktor, a debreceni egyetem magántanára, paleoichtiológus, a Szent István Akadémia rendes tagja, a M. kir. Állatorvosi Főiskolán a halbiológia magántanára. (MMJ)Liebermann Leó
(1852-1926)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor és vegyész, egyetemi tanár, 1879-tôl 1902-ig intézményünkben (M. kir. Állatorvosi Tanintézet, M. kir. Állatorvosi Akadémia, M. kir. Állatorvosi Fôiskola) a vegytan tanára. Az Országos Kémiai Intézet szervezôje. A pH-meghatározáshoz elsôként alkalmazta az elektrometrikus módszert. (FGY)Lipták József
(1932-2005)
» nekrológja
ABC

Lipták József mezőgazdasági mérnök, állatorvosdoktor harminc éven át oktatott az Állatorvostudományi Egyetemen, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen állattenyésztés- és takarmányozástant, állategészségtant, anatómiát, élettant, majd a trópusi állattenyésztéstan és állategészségtan tárgyakat.Lipthay István
(1834-1908)
» arcképe (fénykép)
ABC

Lipthay István (1834-1908) jog- és államtudományi doktor. Zlamál Vilmos utóda az állategészség-rendőri feladatok ellátásában. 1869-től a Földművelésügyi Minisztérium önálló állategészség-rendőri ügyosztályát vezette. (DA)