MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


Papp László
Palyusik Mátyás
Pesthy Béla
Plósz Béla
Pogány Béla
Preisz Hugó


Papp László
(1935-2005)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a belgyógyászati tanszék és klinika egyetemi adjunktusa, kisállat-belgyógyász, az állatorvosi belgyógyászati diagnosztika tantárgy elôadója (1985–2005), a kisállatkórház vezetôje. (FGY)Palyusik Mátyás
(1918-1994)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

A járványtan oktatója, elôadója, vizsgáztatója 26 éven át, 14 évig volt kutatója a mikotoxikózisnak, a téma hazai megalapozója és nemzetközileg elismert szakembere. (FGY)Pesthy Béla
(1879-1938)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
ABC

Okleveles gazda, mezôgazdasági szakíró, gazdasági akadémiai igazgató, a M. kir. Állatorvosi Fôiskolán a mezôgazdasági termelés címû tantárgy elôadója volt 1924-tôl 1932-ig. (FGY)Plósz Béla
(1863-1945)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény, Sebészet)
» arcképe, ifjabbkori (festmény, Sebészet)
» érme
» sírja
» művei
ABC

Állatorvos, bölcsészdoktor, a M. kir. Állatorvosi Fôiskola nyilvános rendes tanára, a sebészeti klinika vezetôje 1897-tôl 1921-ig, a szülészet tantárgy elôadója 1899-tôl 1918-ig, a törvényszéki állatorvostan elôadója 1890-tôl 1899-ig. (FGY)Pogány Béla
(1887-1943)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
ABC

Bölcsészdoktor, mûegyetemi nyilvános rendes tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a M. kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezôgazdasági és Állatorvosi Karának állatorvosi osztályán megbízott elôadói minôségben az orvosi fizika elôadója 1934-tôl 1943-ig. (FGY)Preisz Hugó
(1860-1940)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény)
» emléktáblája
» születése 75. évfordulójának érme
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, mûtôsebész, majd 1891-tôl 1906-ig a M. kir. Állami Bakteriológiai Intézet vezetôje és a M. kir. Állatorvosi Akadémia, illetve a M. kir. Állatorvosi Fôiskola tanára; a Magyar Tudományos Akadémia tagja, hazánkban a bakteriológia tudományának a megalapítója. (FGY)