MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


Varga Ferenc
Varga Oszkár
Várnagy László
Versényi László
Weiser István
Wellmann Oszkár


Varga Ferenc
(1835-1908)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény)
» emléktáblája (Mezőkomárom)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvos, orvosdoktor, a sebészet elôadója 1865-tôl 1870-ig, a sebészi és mûtéti tanszék szervezôje és elsô vezetôje 1870-tôl 1897-ig; 1888-tól 1890-ig a M. kir. Állatorvosi Tanintézet, majd 1890-tôl 1897-ig a M. kir. Állatorvosi Akadémia igazgatója. Vezetése alatt vált a sebészeti tanszék klinikával rendelkezô önálló intézetté. (FGY)


Varga Oszkár
(1873-1947)
» sírja
ABC

Kísérletügyi igazgató, a növénytan előadója. (MMJ)Várnagy László
(1920-1995)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, egyetemi tanár, az állatorvos-tudomány kandidátusa, az állategészségügyi igazgatástani tanszék vezetôje (1963–1982), az állat-egészségügyi igazgatástan és az igazságügyi állatorvostan tantárgyak oktatója. (FGY)Versényi László
(1921-1982)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, egyetemi adjunktus, 1949-tôl 1981-ig a parazitológia mûvelôje, és 18 éven át az állattan kiváló elôadója. (FGY)Weiser István
(1873-1957)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Vegyészmérnök, bölcsészdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a M. kir. Állatorvosi Fôiskola nyilvános rendes tanára (1934), az Országos Magyar Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás asszisztense, majd igazgatója 1918-tól 1934-ig. A takarmányozástan tantárgy oktatója 1904-tôl 1938-ig. (FGY)Wellmann Oszkár
(1876-1943)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» szobra (ÁOTK)
» szobra (Hódmezővásárhely)
» emlékérem
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, akadémikus, intézményünkben az állattenyésztéstani tanszék professzora 1910-tôl 1943-ig, a M. kir. Állatorvosi Fôiskola rektora (1931–1933). (FGY)