Magyar Állatorvosi Panteon - tartalom

MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


B. Kovács András
Babos Sándor
Baintner Károly
Bálint Péter
Bamberger Károly
Bartha Adorján
Bartha László
Benedek Gábor
Berrár Mihály
Boldizsár Harrison
Boros Ádám
Bölcsházy Kálmán
Breuer Albert
Brunkala Román
Bugarszky István
Buza László


B. Kovács András
(1925-1981)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, egyetemi tanár, a sebészeti és szemészeti tanszék és klinika vezetôje, az állatorvos-tudomány doktora, 10 éven át az egyetem rektorhelyettese, hat éven át rektora volt. (FGY)Babos Sándor
(1919-1974)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, az MTA Állategészségügyi Kutató Intézet főmunkatársa, helmintológus, acaro-entomológus, a kullancsfauna nemzetközileg elismert kutatója.(FGY)Baintner Károly
(1905-1989)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Okleveles mezôgazda, állatorvosdoktor, egyetemi tanár, a takarmányozástan tudományos mûvelésének és hazai alkalmazásának, megszervezésének tudósa, tanára és elôadója. (FGY)Bálint Péter
(1911-1998)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Orvos, fiziológus, bölcsészdoktor, az MTA tagja, az orvosi élettan kutatója és oktatója. A Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Kara élettani tanszékének vezetôje 1948-tól 1950-ig. A vesekeringés mechanizmusának és az akut veseelégtelenség patomechanizmusának nemzetközileg elismert kutatója. (FGY)Bamberger Károly
(1915-1972)
» életrajza (Fehér György) » művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, az MTA Állategészségügyi Kutató Intézetének tudományos igazgatóhelyettese, a baromfibetegségek kutatója, tudományszervező.(FGY)Bartha Adorján
(1923-1996)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» emléktáblája
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az MTA levelezô tagja, a világ egyik legeredményesebb állatorvos-virológus kutatója, hazai és nemzetközi iskolateremtô egyénisége, egyetemi tanár, a járványtani tanszék tanára, a virológia elôadója, majd az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézetének igazgatója. (FGY)


Bartha László
(1919-2003)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvos őrnagy, a kerteskői ménes megszervezője, főállatorvosa, majd a bábolnai telivér lóállomány főállatorvosa. (FGY)Benedek Gábor
(1920-2003)
» életrajza (Fehér György)
» sírja

ABC

Egyetemi docens, az állatorvos-tudomány kandidátusa, az Állatorvostudományi Egyetem rendelôintézetének vezetôje 1962-tôl 1980-ig. (FGY)Berrár Mihály
(1884-1929)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» emléktáblája
» arcképe (festmény)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a sebészet és szemészet tanszékvezetô tanára 1921-tôl 1929-ig. Széles látókörû, a fiziológiában és a szövettanban is jártas, kiváló kutató, világosan és szabatosan fogalmazó pedagógus és szakíró. Az állatorvosi szemészet elsô magyarországi mûvelôje; több egyszerû szemészeti vizsgáló módszer és mûszer alkotója. Az elsô teljes állatorvosi sebészeti tankönyv írója.(FGY)Boldizsár Harrison
(1927-1998)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, egyetemi docens, az Állatorvostudományi Egyetem élettani és biokémiai tanszékének állatélettan oktatója, a fiatal állatok élettanának és az aminosavak forgalmának kutatója. (FGY)Boros Ádám
(1900-1973)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Botanikus, mohakutató, a biológiai tudományok doktora, nyilvános rendkívüli tanár, a növénytan meghívott elôadója intézményünkben 1945-tôl 1953-ig, a magyar flóra, a legelôk, a gyomok vizsgálója, barlangkutató.(FGY)Bölcsházy Kálmán
(1901-1978)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvosképzésben a szülészeti tanszék és klinika egyetemi tanára 1948-tól 1966-ig, a nagyüzemi állattartás és takarmányozás szülészeti és szaporodásbiológiai problémáinak elsô hazai kutatója; számos szülészeti mûszer feltalálója és konstruktôre. (FGY)Breuer Albert
(1870-1930)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» szobra
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a hússzemle meghívott elôadója 1901-tôl 1929-ig, 1915-tôl fôiskolai nyilvános rendkívüli tanár. Az Állatorvosi Lapok Hússzemle mellékletének szerkesztôje, a budapesti vágóhíd állat-egészségügyi igazgatója. Oktató, szakirodalmi tevékenységén felül a húsvizsgálat korszerûsítésében és országos szervezésében szerzett érdemei tették ismertté nevét. (FGY)Brunkala Román
(1782-1821)
» életrajza (Fehér György)
ABC

Állatorvos, bölcsész, jogász, sebészmester, a Pesti Egyetem Orvosi Kara állatgyógyászati tanszéke és állatgyógyintézete tanársegéde, Tolnay Sándor utóda 1810–1821 között. A tanszék nyilvános rendes tanára 1821-ben. (FGY)Bugarszky István
(1868-1941)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» idősebb kori képe
» emléktáblája
» sírja
» művei
ABC

Bölcsészdoktor, kémikus, a fizikai kémia tudományos mûvelôje, a M. kir. Állatorvosi Fôiskola vegytani tanszékének vezetô tanára volt 1902-tôl 1913-ig. Elôdjével, Liebermann Leóval közösen megírt tankönyvük több kiadást ért meg. (FGY)
Buza László
(1914-1987)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a járványtani tanszék bakteriológusa (1938–1945), az Országos Állategészségügyi Intézet hal- és méhegészségügyi osztályának elsô vezetô fôállatorvosa (1966–1980), a hal- és méhbetegségek diagnosztizálásának és rendészetének kidolgozója. A méhek betegségei címû tantárgy elôadója (1966–1980).(FGY)