MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON

Kádár Tibor
Kakuk Tibor
Kazár Gyula
Kemenes Ferenc
Kemény Armand
Kobulej Tibor
Kojnok János
Kómár Gyula
Konkoly Thege Sándor
Korányi Sándor
Kotlán Sándor
Kovács Gyula
Kovács Jenő
Kovácsy Béla
Köves János
Kozarics György
Kudlik Ferenc
Kurtz Ferenc

Kádár Tibor
(1911-1992)
» sírja
ABC

Állatorvos-doktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, az állategészségügyi igazgatásszervezés címzetes egyetemi tanára, állategészségügyi főosztályvezető, az Országos Állategészségügyi Intézet igazgatója. (MMJ)


Kakuk Tibor
(1924-1994)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Az állatorvos-tudomány kandidátusa, címzetes egyetemi tanár, a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola takarmányozási tanszékének megalapítója, a takarmányozástan országosan elismert szakembere. (FGY)Kazár Gyula
(1882-1952)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, állat-egészségügyi főtanácsos, a budapesti közvágóhidak igazgatója. A háború után a főváros közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai ellátásának egyik újjászervezője, a fővárosi állatorvosi ellenőrző szolgálat létrehozója. (FGY)Kemenes Ferenc
(1920-1989)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, bakteriológus, a járványtani tanszék egyetemi docense, a leptospirosis, a tularemia, a listeriosis és a sertésorbánc nemzetközileg elismert kutatója. (FGY)Kemény Armand (1914-1973)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» emléktáblája (Szerencs)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, az állatélettan elsô nyilvános rendes tanára, az élettani tanszék vezetôje (1952–1972), a hormonális reguláció hazai kutatója. (FGY)Kobulej Tibor
(1921-1997)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» a jubileumi ünnepségeken rendezőként
» Claassen professzornővel
» Varsóban
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, egyetemi tanár, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a parazitológia oktatója, a parazitózisok elleni védekezés és gyógyszerkísérletezés kutatója, a parazitológiai tanszék vezetôje 1966-tól 1981-ig. Az egyetem jeles politikai és közéleti személyisége. (FGY)Kojnok János
(1919-2006)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvos, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a Phylaxia Állami Oltóanyagtermelő Intézet munkatársa, a vírus főosztály vezetője. A korszerű oltóanyagtermelés úttörője. Szérum és számos vírusoltóanyag üzemi előállításának kidolgozója, bevezetője. (FGY)Kómár Gyula
(1904-1968)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» kollégái körében
» Cegléden
» fiával
» sertésvizsgálat közben
» arcképe (festmény)
» emléktáblája (ÁOTK, Sebészeti Tanszék)
» emléktáblája (Aszód)
» szobra (Aszód)
» emlékplakett
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, a sebészeti és szemészeti tanszék és klinika vezetô tanára 1948-tól 1957-ig, a röntgenológia és a szemészet mûvelôje, több új mûtétet bevezetô sebész. (FGY)Konkoly Thege Sándor
(1888-1969)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Mezôgazda, jogász, gazdaságpolitikus, az államtudományok doktora, állattenyésztô szervezetek szervezôje és korszerûsítôje, egyetemi tanár (1947), földmûvelésügyi államtitkár. Az állattenyésztési politika elôadója a M. kir. Állatorvosi Fôiskolán 1925-ben.(FGY)Korányi Sándor
(1866-1944)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, belgyógyász, egyetemi tanár, az élettan, a fizikai kémia és a belgyógyászat tanára. A M. kir. Állatorvosi Akadémián 1891–1892-ben az élettan és szövettan elôadója, valamint a tanszék helyettes vezetôje, világszerte elismert tudós volt. (FGY)Kotlán Sándor
(1887-1967)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» Varsóban
» átveszi a h. c. doktori oklevelet
» átveszi a Kitt-plakettet
» átveszi az aranydiplomát
» szobra
» emlékműve (Gödöllő)
» emléktáblája (Gödöllő)
» születésének 100. évfordulójára készült érem
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, egyetemi tanár, Kossuth-díjas akadémikus, a hazai önálló parazitológiai tudomány megteremtôje, a parazitológia világszerte elismert tudósa, a parazitológiai tanszék szervezôje, elsô vezetôje 1929-tôl 1966-ig, a magyar parazitológiai iskola megteremtôje, a parazitózisok elleni küzdelem elsô szervezôje, a Magyar Állatorvosok Lapjának elsô fôszerkesztôje. (FGY)Kovács Gyula
(1899-1987)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, röntgenológus, fényképész, az állatorvos-tudomány doktora, az összehasonlító anatómia és a fejlôdéstan tanára, az anatómiai és fejlôdéstani intézet, majd az anatómiai és szövettani tanszék tanszékvezetô tanára. Az állatorvosi röntgenológia és röntgendiagnosztika nemzetközileg is ismert mûvelôje. (FGY)Kovács Jenő
(1910-1990)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény)
» emléktáblája
» szobra
» sírja
ABC

Állatorvosdoktor, vegyészdoktor, az állatorvos-tudomány doktora, a gyógyszerés méregtan kutató, oktató tanára, a gyógyszertani és méregtani tanszék újjászervezôje, tanszékvezetô egyetemi tanára 1940-tôl 1979-ig. (FGY)Kovácsy Béla
(1861-1931)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Állatorvos, okleveles mezőgazda, a Kassai Gazdasági Tanintézet állattenyésztési tanszékének vezetője, igazgatója. Az állattenyésztés kiváló tanára, szakíró, szaklapszerkesztő, juhtenyésztő, gyapjúminősítő szakember. (FGY)Köves János
(1882-1977)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» átveszi gyémánt diplomáját
» szobra
» emléktáblája (Zirc)
» arcképe (festmény)
» idősebbkori arcképe (festmény)
» A Phylaxia Szérumtermelő Rt. 25 éves jubileumi plakettje
» sírja
» művei
ABC

Egyetemi rendkívüli nyilvános tanár, az oltóanyag-termelés kül- és belföldön elismert szakembere, az állatorvos-tudomány doktora, a Phylaxia Szérumtermelô Rt. alapító tagja, az állati és humán oltóanyag-termelés kiváló szervezô egyénisége. (FGY)


Kozarics György
(? -? )
» életrajza (Fehér György)
ABC

Orvosdoktor, a Pesti Egyetem Orvosi Kara állatgyógyászati tanszékének és állatgyógyintézetének adjunktusa (1821–1823) és helyettes tanára (1823–1826). (FGY)


Kudlik Ferenc
(1815-?)
» életrajza (Fehér György)
ABC

Orvosdoktor, sebész, magister veterinariae, fôorvos (Oberfeldartz), a Pesti cs. kir. Állatgyógyintézet adjunktusa 1853-tól 1856-ig. (FGY)Kurtz Ferenc
(1844-1905)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
ABC

Állatorvos, tanársegéd, fôtankovács, m. kir. állat-egészségügyi felügyelô. (FGY)