Magyar Állatorvosi Panteon
Magyar Állatorvosi Panteon

Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása. Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.

A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre. Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Aki úgy gondolja, hogy ezen a helyen szeretne emléket állítani egy elhunyt állatorvosnak (mesternek, barátnak, vidám kollégának stb.), írja meg az életrajzát, küldjön képet, és ezt - némi szerkesztés, egységesítés után - beemeljük a Panteonba.

Javasoljuk, hogy az életrajzok szerkezete kövesse a már meglévőkét:
 • az életmű, tevékenység rövid összefoglalása,
 • családi háttér, iskolák,
 • a szakmai életút állomásai, eredményei,
 • a tudományos pálya állomásai, eredményei,
 • művek, közlemények,
 • elismerések, kitüntetések
 • emlékezések (ülések, írások, ábrázolások),
 • méltatás, összefoglaló jellemzés,
 • a halál ideje, a temetésre, sírra vonatkozó adatok.

 • Kérjük, hogy törekedjenek a pontosságra az adatok, intézmények, művek megadásakor. Mindent megtettünk azért, hogy a Panteionban jelenleg szereplő többezer adat megbízható legyen. Amennyiben mégis téves információra, hibára bukkannak, kérjük, hívják fel erre a szerkesztő figyelmét, hogy javíthassuk.

  Az életrajzokat a kari szerkesztőbizottság (2009-ben: Orbán Éva, Sótonyi Péter, Vetési Ferenc) lektorálja, a javításokat a szerzővel egyezteti. Ez után kerül be az anyag a Magyar Állatorvosi Panteonba. Ehhez a szerző írásbeli engedélyét kérjük.

  Meminisse iuvabit. (Vergilius Aeneis)
  2008. március 15.
  A Magyar Állatorvosi Panteon részletei magán és oktatási célokra szabadon használhatók. Közlésükhöz - nyomtatásban vagy az interneten - a szerző és a SZIE Állatorvos-tudományi Kar engedélye szükséges.

  Szerkesztő: Orbán Éva, Web design: Makrai Tímea, Web szerkesztés: Orbán Éva, Winkler Beáta
  A honlap számos szerző munkája, akiknek a nevét a megfelelő részlet mellett megtalálja.
  A jelentősebb honlaprészek szerzői: Drobinoha Angéla (fotók), Fehér György (életrajzok), Mészáros M. János (művészi ábrázolások, sírok).

  Források:
  Fehér György: Biographia : Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza 1787-2007.
  Budapest : SZIE Állatorvos-tudományi Kar, 2007.
  Mészáros M. János: Az állatorvos-képzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és előadóinak sírjai.
  Budapest : SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár, 2007.
  Képek a magyar állatorvosképzés és állatorvoslás történetéből
  1. rész, Jeles napok, jeles emberek. (összeáll. Drobinoha Andrea)
  2. rész, Jeles állatorvosok művészi ábrázolásokon.
  Festmények, szobrok, emlékművek, emléktáblák.
  (összeáll. Mészáros M. János)
  3. rész, Magyar állatorvosi és állatorvos-történeti érmek,
  plakettek és jelvények 1905-2003.
  (összáll. Mészáros M. János)

  © Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar
  Utolsó frissítés: 2009. július 14.